ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

KAWANO, YOSHINOSUKE

HISTORY

Under construction

EXHIBITIONS

Participated in the following exhibitions:
1925: International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts (Paris, France).
1933: A Century of Progress International Exposition (Chicago, USA).

Paris (1925)
Exposition record
Chicago (1933)
Exposition record

ADDRESS

19 Honmachi 2-chome, Naka-ku, Yokohama.

MARKS


Kawano Yoshinosuke mark:

"Yoshi"

EXAMPLES (from the internet)