ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

ASAHI SHOTEN 旭商店

HISTORY

Asahi shoten ("shoten" means "store") was opened in Kannai, a district in Yokohama, in 1890's.

Kannai district in Yokohama. Asahi store is the third from the right.

ADDRESS

Kannai, Yokohama.
Imperial Hotel, Tokyo.

MARKSAsahi Shoten trademark

Individual marks of artists from the Asahi ShotenUnknownUnknownUnknown

ADVERTISEMENTS
1935

Sticker

EXAMPLES (from the internet)

EXAMPLES (from my collection)