ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

KUMENO, TEITARO (SHIMETARO) 粂野締太郎 (1865-1939)

HISTORY
A pair of vases by Kumeno Teitaro.

EXHIBITIONS

Participated in the following exhibitions:
1893: World's Columbian Exposition (Chicago, USA). Awarded Bronze Medal.
1903: Japanese National Exposition (Osaka, Japan). Awarded First Prize.
1904: Louisiana Purchase Exposition (St. Louis, USA).

Chicago (1893)
Exposition record
Osaka (1903)
Exposition record
Louisiana (1904)
Exposition record

MARKS粂 (Kume)

EXAMPLES (from the internet)

EXAMPLES (from my collection)

References:

"Japanese Art Edition", vol.1-12, 1896.
"Studio International", vol. 53, 1911, p. 279.