ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki CPO Dunhill Namiki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka Yiwangjik

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

Kumeno, Teitaro (Shimetaro) [粂野締太郎] (1865-1939)

A pair of vases by Kumeno Teitaro. Images are kindly
provided by Jordan Lebenbaum from "Matsuri Japanese Art" store.

Exhibitions
Marks
Examples (from the web)
Examples (from my collection)
References