ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki Dunhill Namiki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

Here you can find a summary of the known maker's marks. For aditional information, such as history and cigarette case examples refer to the sections above.


AMITA

ANDO, JUBEI

ARTHUR & BOND
ASAHI SHOTEN

ASAI

ASHIZUKI
ASHIZUKI

FUJII, YOSHITOYO

FUJII, YOSHITOYO
FUKUI

FUKUI

G. IKOMA
G. IKOMA

KAWANO, YOSHINOSUKE

KOMAI, OTOJIRO
KOMAI, SEIBEI

KUHN & KOMOR

KUHN & KOMOR
KUHN & KOMOR

KURIYAMA

KURODA, KIICHI
KYOTO DAMASCENE CO.

MIYAMOTO SHOKO

MURAKAMI TOYO
NAMIKAWA, YASUYUKI

NAGATA

NAKAMURA
NOGAWA, NOBORU

OGURUSU

OHAYO
OKADA

OKUBO BROTHERS

OKUNO
SAMURAI SHOKAI

TAKEDA BROTHERS

TAKEDA BROTHERS
UYEDA, KICHIGORO

YAMANAKA

YAMANAKA


Yoshitoyo
(see Fujii, Yoshitoyo)

Kozan
(see G. Ikoma)

Kuroda
(see Kuroda, Kiichi)
Koichi
(see Kuroda, Kiichi
and Nogawa, Noboru)

Mitsunobu
(see Kuroda, Kiichi)

Unknown
(see Kuroda, Kiichi)
Yoshio
(see Mitsui, Yoshio)

Miyamoto
(see Miyamoto Shoko)

Kazuyasu
(see Miyamoto Shoko)
Unknown
(see Miyamoto Shoko)

Arikuni
(see Miyamoto Shoko)

Unknown
(see Miyamoto Shoko)
Hidekuni
(see Nogawa, Noboru)

Mitsuyoshi
(see Nogawa, Noboru)

Otsuno
(see Nogawa, Noboru)
Sukemitsu
(see Nogawa, Noboru)

Yoshikawa
(see Nogawa, Noboru)

Yoshimasa
(see Nogawa, Noboru)
Unknown
(see Nogawa, Noboru)

Unknown
(see Nogawa, Noboru)

Unknown
(see Nogawa, Noboru)
Unknown
(see Nogawa, Noboru)

Kaneuji
(see Okubo Brothers)

Unknown
(see Okubo Brothers)
Uyeda
(see Uyeda, Kichigoro)

Kaneuji
(see Uyeda, Kichigoro)

Mitsuaki
(see Uyeda, Kichigoro)
Unknown
(see Hattori, Kintaro)

Katsuhira
(see Hagiya, Katsuhira)

Katsuhiro
(see Kagawa, Katsuhiro)
Nanshu
(see Minai, Torahiko)

Takeda Takeyoshi
(see Miyamoto Shoko)

Hidemitsu
(see Uyeda, Kichigoro)
Unknown
(see Uyeda, Kichigoro)

Yoshizuki
(see Ogurusu)

Genkai
(see Kuroda, Kiichi)