ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki CPO Dunhill Namiki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka Yiwangjik

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

Okubo Brothers [大久保 兄弟 商会]

Okubo brothers were manufacturers of jewelry and silverware and dealers in cultured pearls, crystal beads, sutsuma, lacquer wares, cloisonne, ivory and other.

Addresses and locations
Marks
Advertisements
Examples (from the web)