ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki CPO Dunhill Namiki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka Yiwangjik

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

OTHER ARTISTS

Here is a list of artists that till now were not found to be working in other companies. Once it will be found, they will be moved to appropriate sections.

Asai [淺井]
Haruyoshi [春芳]
Hashimoto Seizo [橋本製造]
Heki [日置]
Hidekata [秀方]
Hideomi [秀民]
Hojo [芳乗]
Ichiaki [一彩]
Katsuyuki [勝行]
Kazuhisa [一久]
Keizan [敬山]
Kokubo Co.
Kosuke [康甫]
Kuriyama [栗山]
Masamitsu [正光]
Masayuki [政之]
Matsukaze [松風]
Matsuyama [松山]
Miho [光歩]
Mishina [三品]
Moriguchi [森口]
Nakamura, T.
Nishimura, H.
Niwa [丹羽]
Nobuyoshi, Shimizu [信善清水]
Ohata, Sadaaki [大畑貞明]
Okuno [奥野]
Otorikumo [鳳雲]
Seki [關]
Shizukata [静方]
Sonomura [園村]
Takagi Kojyo
Toshihiko [俊彦]
Takenaka, M.
Toshiyasu [利康]
Toyogawa, Mitsuyoshi [豊川光長]
Toyoyama [豊山]
Toyoyuki [豊雪]
Yoshihisa [義寿]
Yoshihisa [義久]
Yoshiyama [美山]