ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

ASHIZUKI 芦月

HISTORY

This maker still remains a mistery since I have failed to find any information regarding this artist.

Small jewelry box by Ashizuki.

Very little information about Ashizuki is known. It can be concluded from the works signed by him that he worked in a Nunome-Zogan technique, just like Komai family.

MARKS


Seal mark of ASHIZUKI:
芦 ("Ashi") 月 ("zuki" / "dzuki")

EXAMPLES (from the internet)

EXAMPLES (from my collection)