ARTISTS

Amita Arthur & Bond Asahi Shoten Ashizuki Fujii, Yoshitoyo Fukui Hagiya, Katsuhira Hattori, Kintaro Ikeda, Seisuke G. Ikoma Kagawa, Katsuhiro Kawano, Yoshinosuke Komai, Otojiro Komai, Seibei Kuhn & Komor Kumeno, Teitaro Kuroda, Kiichi Kyoto Damascene Mitsui, Yoshio Mitsukoshi Miyamoto Shoko Murakami Toyo Nagata Namikawa, Yasuyuki Nogawa, Noboru Ogurusu Ohayo Okubo Brothers Samurai Shokai Takeda Brothers Uyeda, Kichigoro Yamanaka

Amita Co. artists: Minai, Torahiko Kanamori, Takeshi

Other artists

KANAMORI, TAKESHI (ZOSEN) (象泉)

HISTORY

Takeshi Kanamori was born on December 12, 1929 in Kyoto. In 1950, at age of 21, he became a pupil of the late Mr. Kanamori, his uncle, by whom he was hambered all the Damascene craft into his hands.

Small box by Kanamori.

In 1953, at age of 24, he entered Amita Jewelry Co., where he could brush up his craftsmanship all the more.

A framed picture and plate by Kanamori.

In 1972, Takeshi received a testinomial from the Chamber of Commerce and Industry of Kyoto as "A highly recommendable worker".

ADDRESS

No. 1-45, Ito-cho, Shibamachi, Uzumasa, Kyoto

MARKS

象泉作
象泉 (Zosen) 作 (made by)
Zosen Saku
Made by Zosen (Takeshi)

References:

"Amita Co. paper insert"